PostHeaderIcon PAPIRUSZ-modul

PAPIRUSZ (Központosított-osztott iratkezelő rendszer)

Hivatalos nevén TITAN-PAPIRUSZ egy kiterjesztett audittal rendelkező iratkezelő szoftvermodul TITÁN technológiai alapokon, mely első sorban önkormányzati intézmények, intézményrendszer részére készült. A hivatalok és az intézmények az iratkezelés területén nagyon eltérő gyakorlatokat követnek, erősen eltérő követelményekkel, erőforrásokkal és törvényi kötelezettségekkel.

 

A modul első verziói a fent leírtak következtében az intézmény rendszeren belüli iratforgalmat, irattovábbítás és postázást támogatták kiemelten. Az erősen korlátozott  ügyintézői kapacitások (ami jellemzi az intézményeket az iratkezelés vonatkozásában) miatt a rendszer elsődleges szempontja a redundáns adatrögzítés kiküszöbölése és az egyéb szakrendszerekkel kialakított minél mélyebb integráció. Az erre célra az intézmények közötti küldeménytovábbítás nagy megbízhatósággal és hatásfokkal alkalmazható, és egyszerre több intézmény párhuzamos iratkezelését meg lehet oldani zárt rendszerben.

 

2006 év során azonban gyökeresen megváltoztak a „közfeladatot ellátó” szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a jogalkotó megadott határidőkkel az iratkezelési szoftverek audit kötelezettségét is előírta. Ezt tette szükségessé a PAPIRUSZ modul továbbfejlesztését, melynek során a legnagyobb problémát az eddig támogatott hatékony „postázási-iktatási” gyakorlatot kellett összeegyeztetni a szigorú és első sorban a hivatalokat szem előtt tartó új jogszabályi csomaggal. A fejlesztések bebizonyították, hogy a szöges ellentétben álló szempontrendszerek összeegyeztethetőek és megvalósíthatóak, így a TITAN-PAPIRUSZ modul megkapta a szükséges bizonyítványokat és rendelkezik a szükséges készségekkel.

 

Az új PAPIRUSZ programverzió ilyen módon teljes mértékben megfelel hivatalok iratkezelési feladatainak ellátására, különösképpen javasolható kis önkormányzatok számára. Az új verzióban kidolgozásra került az elektronikus iratkezelési funkció, széleskörű testre szabhatóságot (konfigurálhatóságot) kapott a rendszer, kifinomult és precíz jogosultsági alrendszer épült ki, miközben lefedi a teljes iratkezelés folyamatot: érkeztetés, bontás, szignálás(ok), iktatás előkészítés és iktatás, ügyintézés, átmeneti és központi irattárazás, munkapéldány kezelés, jóváhagyás(ok), kiadmányozás, expediálás, kölcsönzés, selejtezés, levéltári átadás és egyéb mellékfunkciók.

 

A napi munkavégzés során a modul számos feladatot képes levenni az ügyintézők válláról, pár automatizált tevékenység, feldolgozási lépés állítható be, az adatrögzítést segítő, megkönnyítő és minimalizáló alapértékekkel tehermentesíthetőek a felhasználók. A PAPIRUSZ ezen készségeit a mindennapi munkában nagy megelégedéssel alkalmazzák ügyfeleink, és precíz, naprakész és gyors ügyvitelt alapozhatnak a PAPIRUSZ megoldásaira.