PostHeaderIcon KATI-modul

KATI (Tárgyi eszközök nyilvántartó rendszere)

Feladata segíteni a költségvetési szervek tárgyi-eszköz nyilvántartási, statisztikai és adatszolgáltatási munkáját.

A modul eleget tesz a számviteli elveknek:

·      teljesség elve= minden olyan eseményt rögzít, amely az intézmény vagyonára vagy eredményére nézve a témában változást jelent

·      valódiság elve= a rögzített adatok megtalálhatók kell, hogy legyenek a valóságban, bizonyíthatók és (szakképzett) kívülálló által ellenőrizhetők

·      világosság elve= a rögzített adatok formája áttekinthető, érthető és rendezett

·      következetesség elve= a nyilvántartási módszer és forma biztosítja az állandóságot és összehasonlíthatóságot

·      folytonosság elve= az egymást követő üzleti évekadatai következnek egymásból

·      összemérés elve= egy adott időszak bevételeit és ráfordításait azonos időszakban számolja el, függetlenül a pénzügyi teljesítés (vagyis kifizetés) időpontjától

A rendszer alapvető szolgáltatásai:

A modul zárt rendszer, ezt biztosítja a számviteli törvény előírásai szerint a szigorú számadású bizonylatok alkalmazását, felhasználásuk követését.

A szoftver képes egyszerre több intézmény kezelésére, intézményenként több szerepkörben dolgozó munkáját segíteni. Alkalmas a nagy értékű és tartozékai, a kis értékű valamint az idegen eszközök nyilvántartására, az eszközök vonalkódos beazonosítására, az eszközök leltározási feladatainak lebonyolítására.

A modul segítségével előállíthatóak a szükséges szigorú számadású és egyéb nyomtatványok.

A szoftver a TITÁN rendszer része, a KASZPER modulban létrehozott törzseket használja, azokat bontja alá (főkönyvek, intézmények, költséghelyek stb.)

A rendszer kiinduló beállításai szerint alkalmas a kézi szigorú számadású alapbizonylatok feldolgozására vagy azok gépi előállítására, ezek feldolgozása adja az elvárt kimutatásokat, értékeléseket. A rendszer egy integrált számviteli rendszer része, így képes másik a számviteli – pénzügyi - modul törzsadatait olvasni, leválogatni, használni. A számviteli – pénzügyi modul felé papíralapú dokumentumokat készít további feldolgozásra.

Az alábbi feladatok megoldását biztosítja:

A befektetett tárgyi eszközök nyilvántartása.

Az eszközállományban bekövetkezett változások követése az érvényben lévő számviteli törvénynek megfelelően.

Értékcsökkenés számítása a nullára írás figyelembevételével.

Igény szerinti kimutatások készítése:

 • Eszközkészlet listázása
  • főkönyv alapján
  • intézményenként
  • kategóriánként
  • kivezetett eszközök listázása

Lekérdezések biztosítása:

 • egyedi nyilvántartó lap
 • eszközök mozgásai
 • eszköztípusonként

Leltárfelvételi ívek készítése

Leltárfelvételi összesítők készítése

KALEL leltározó modul

A RITEK Zrt. KATI modulja alkalmas az intézményi leltározás lefolytatására papír alapon, vagy teljesen elektronikusan (internet kapcsolattal rendelkező laptoppal és vonalkódolvasóval kiegészítve). Viszont androidos leltárkészítő alkalmazásunk a KALEL (KATI – Leltározó és mobil adatgyűjtő), még több segítséget ad az időszaki vagy év végi leltározás elkészítéséhez.

A nagyobb leltárral vagy internet eléréssel nem rendelkező helyszínek esetén javasoljuk a számítógéphez és internet eléréshez nem kötött KALEL-t futtató mobil adatgyűjtő használatát, melynek segítségével akár több munkatárs egyidejűleg gyorsan végig tud haladni a tárgyi eszközök leltározásán és felvételén.

 

 

 

Mobil adatgyűjtő alkalmazásunk támogatja:

 • az olcsón elérhető android-os tabletek használatát,
 • a leltári egységek, fellelt tételek kézi felvitelét,
 • internet elérés és számítógép nélküli offline működést,
 • beépített kamerával vagy vonalkódolvasóval történő vonalkódos leltározást,
 • a bizottságos leltározást,
 • a kvázi aláírások, jóváhagyások kezelését (jelszavakkal),
 • elektronikus adat beolvasást és adat visszajuttatást a KATI modulba (akár kábel nélkül wifi segítségével),

A fenti lehetőségekkel a leltározási idő jelentősen lerövidíthető, ráadásul rendszerünk kevés kezdeti beruházással alkalmazható (bérleti konstrukció, vagy olcsó eszközbeszerzés biztosított).
 

Bemutató

Az alábbi prezentáció bemutaja a modul fő lehetőségeit (a video 20 mp-ként automatikusan vált).