PostHeaderIcon ETELKA-modul

ETELKA (Élelmezési nyilvántartó modul)

 

A magyarországi iskolák egyik legfontosabb másodlagos feladata az oktatási feladatok után biztosítani az intézmény tanulóinak étkeztetését, amennyiben arra a tanuló gondviselője igényt tart és megrendeli ezt a szolgáltatást. Vagyis az oktatási intézmények vállára az oktatási feladatok mellett egy igen jelentős súlyú szociális feladat is nehezedik, amely jelentős logisztikai és finanszírozási nehézségeket jelent számukra.

Ebben nyújt jelentős támogatást a RITEK Zrt. TITÁN keretrendszerébe illeszkedő ETELKA étkeztetési modulja.

 

A szoftver kifejlesztésénél elsődlegesen a célkitűzés az volt, hogy a közfeladatokat ellátó szervek dolgozóinak, tanulóinak, ellátottainak és egyéb étkezőinek étkeztetését és az ezzel kapcsolatos minden adminisztrációs feladatot egyetlen integrált rendszeren belül lehessen megoldani, vagyis elsősorban a tanintézmények, óvodák, bölcsődék étkeztetési feladatkörét teljes szélességében és mélységében lefedje a fejlesztett rendszer. A rendszer lehetőleg küszöbölje ki a munkafolyamat során elkövethető emberi és nem emberi hibákat, miközben lekezeli a való életben előforduló jelentős változatosságot mutató speciális eseteket, így érve el, hogy a felhasználóknak ne legyen szükségük rendszeren kívüli megoldásokra, papír alapú számolgatásokra ez irányú feladataik elvégzésében.

 

A tapasztalatok alapján az étkeztetés témakörének számos vetülete merül fel, melyek egy komplex és hatékony megoldást követelnek meg. Tekintsük át ezeket a vetületeket:

·         Intézmények (telephelyek), intézményfajták (oktatási, szociális, stb.)

·         Csoportok, csoportstruktúra (képzési rend) és tagok (étkezők), tagok típusai

·         Szolgáltatók, étkezési helyek (szolgáltatási helyek)

·         Árak, árjegyzékek, térítési díjak

·         Támogatók és támogatások

·         Naptár (központi, intézményi és telephelyi szintű), napok típusai

·         Előrendelések, pótigények, lemondások, csoportosan is

·         Rendelések lezárása, pénzügyi elszámolás, kivetés, beszedés

·         Pénzforgalom lebonyolítása (számla, nyugta), utalványrendeletek, könyvelés

·         Jelentések, kimutatások, statisztikák

·         Szolgáltatói megrendelés, adatszolgáltatás a konyháknak

 A felsoroltak is alátámasztják, hogy az itt leírt rendszer komplexitása szükséges az adott feladathoz, miközben a rendszer törekszik a felhasználók számára könnyen elsajátítható és adott feladatokra specializált felhasználói felületeket biztosítani.

Mindezeken felül ki kell emelni az időtényező fontosságát is. Számos esetben találkozhatunk olyan az esetekkel, amikor az adatok, beállítások változása, az új adatok rögzítése, nem a jelent, hanem a múltat vagy a jövőt érinti, befolyásolja. Ilyen eset például, amikor egy gyerek eltartója által benyújtott szociális támogatási kérelemre a határozat később visszamenőleges hatállyal ítél oda támogatást a gyermeknek, mely visszamenőlegesen módosítja a beszedett összegeket és módosítja pénzügyi elszámolást. Másrészt ezen a ponton kell megemlíteni az újévben bekövetkező árváltozásokat, melyeket előre kell rögzíteni, miközben a hatás Újév napján éjfélkor, vagy egy külön megadott árváltozási dátum bekövetkezésével automatikusan kell létrejöjjön.

Az ETELKA-modul egyik jellemző tulajdonsága, hogy a legtöbb felrögzíthető információ hatályát tekintve visszamenőlegesen vagy előzetesen is rögzíthető; vagyis megadható, hogy mettől meddig érvényes a rögzített adat. Mindeközben a rendszer beépített szigorú ellenőrzések által különösen nagy figyelmet szentel a rögzített étkeztetési adatok konzisztenciájának fenntartására.

 

Az ETELKA modul a TITÁN rendszer része, amely szoros kapcsolatban áll a KASZPER pénzügy-számviteli modullal. Ez a kapcsolat kétirányú, mivel az ETELKA modul adatokat szolgáltat a könyveléshez, miközben a KASZPER elvégzi a modul számára a térítési díjak beszedését, és ezt automatikusan átadja az étkeztetési modul számára további feldolgozásra.

 

Az ETELKA és a KASZPER modulok közötti legfontosabb integrációs pontot az étkezés pénzügyi vonatkozásainak lekezelése, a KASZPER utalványrendeletei és csoportos utalványrendeletei jelentik. Az utalványrendeleteken keresztül történik a kifizetések és beszedések levezénylése, biztos alapot nyújtanak a pénzforgalom lebonyolításában és a könyvelés előkészítésében.

 

Az ETELKA-modul sajátossága, hogy a leadott megrendelések alapján a szolgáltatók felé megrendelőlapok készülnek. Ez alapján kétféle csoportosítás lehetséges: logisztikai, vagy számlázási nézet. A számlázási nézet azt mutatja meg, hogy hova állítja ki a számlát a szolgáltató. A logisztikai  nézet pedig azt mutatja meg, hogy hova szállítja ki a rendelést a szolgáltató.