PostHeaderIcon ENIKŐ-modul

ENIKŐ (Energia nyilvántartó integrált közüzem-őr modul)

Az intézmények működéséhez elengedhetetlenül szükségesek a közüzemi szolgáltatások. Pl. áram, víz, gáz, távhő, stb.

Az ENIKŐ-modul a KASZPER-modulban rögzített közüzemi számlák, és az abból készült utalványrendeletek pénzügyi adataira alapozva a számlákon részletezett fogyasztási értékek és a hozzájuk tartozó mennyiségi adatok nyilvántartására szolgál.

A közüzemi számlák 4 típusát kezeli a modul: áram, víz, gáz, távhő-számlák. Az adott típusú mérőórák intézmény, telephely, fogyasztási hely megadásával, az utalványrendeleteken szereplő jogcímekhez kötötten kezelődnek, amely a későbbi kimutatások és bontások alapjául szolgál. A mérőórák cseréjét is nyomon követi a rendszer. A különböző összesítések (pénzügyi, leolvasás és fogyasztás szerint), listák, folytonosság követés, fogyasztási összefüggések, eltérések követésére van lehetőség.

Ezen felül az intézmények által végzett ellenőrző leolvasások nyilvántartására és a számlázott adatokkal való összehasonlítását végezhetjük el. Az ENIKŐ-modul a korábbi számlákra alapozva rögzítés során ellenőrzéseket végez, és különböző számított mezőkkel segíti a munkánkat. Az ENIKŐ-modulban szereplő éves, havi összesítések, leolvasások ismeretében az intézmény a következő évi költségvetési tervezési folyamatában ismert energiaváltozások esetében tud költségvetési tervet készíteni.

Bemutató

Az alábbi prezentáció bemutaja a modul fő lehetőségeit (a video 20 mp-ként automatikusan vált).