PostHeaderIcon Környezettudatosság

Társaságunk felelősséggel tartozik környezetünkért. Úgy gondoljuk, hogy a környezet megóvása és a környezettudatos gondolkodás terjesztése érdekében folytatott munkából nekünk is ki kell venni a részünket. Ennek érdekében a következő intézkedéseket vezettük be, illetve a következő alapelveket tartjuk fontosnak.
 

A környezettudatos vállalati irányítás egyik eszköze a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR), melynek követelményeit az MSZ EN ISO 14001:2005-ös szabvány írja le, amelyet társaságunk bevezetett és folyamatosan működtet.
Az ISO 14001 rendszer célja, hogy folyamatai szabályozásában ésszerű környezetkímélő működést vezessen be, és ennek meglétét független harmadik fél által tanúsítsa, ezzel is biztosítva a környezeti terhelés olyan alacsony mértékét, amely egyensúlyban van a gazdasági szükségletekkel.


Nyomtatás előtt mérlegeljük, hogy valóban szükséges-e kinyomtatni a dokumentumot.

Folyamatosan csökkentjük a belső papírfelhasználást a dokumentumok központi digitalizálsával.

2 oldalas nyomtatást alkalmazunk, illetve amennyiben lehetséges az egyoldalas lapokat újrahasznosítjuk.


Társaságunknál a dolgozók szelektíven gyűjtik a keletkezett papír és műanyag hulladékot.
Fokozottan ügyelünk arra, hogy - amennyiben a munkavégzéshez nem szükségesek - az elektronikus berendezések kikapcsolt állapotban legyenek, beszerzéseinknél energiatakarékos eszközöket preferálunk.